Raúl Mahiques Canet

INICIS
Va nàixer a Pinet (València) el 1964. Inicia els seus estudis musicals en la Unió Musical de Benidorm amb Rafael Domenech Pardo. Posteriorment es trasllada en el Conservatori Superior d’Alacant, on estudia clarinet amb Jesús Mula i Francisco Florido. El 1984 obté el títol superior de Clarinet i els Premis Extraordinaris de Grau Superior en l’especialitat de Clarinet i Grau Mitjà en Música de Cambra.

PARTICIPACIÓ
Ha format part de diversos grups de cambra, duos, trios, quartets, quintillas, Orquestra del Conservatori Superior d’Alacant i del Grup de Música Contemporània Lucentum, dirigit per Joan Ginjoan i Adolfo Gutiérrez. Ha fet també alguns enregistraments per a RTVE i RNE. En la Escuola Superior Mozarteum de Salzburg ha ampliat estudis amb Alfred Prinz, a França amb Walter Boeykens i amb Guy Deplus, a Itàlia becat pel Ministeri d’Educació i Ciència amb Antony Pay i Karl Leister. A Espanya, becat per la Jove Orquestra Nacional, estudia amb Anton Weinberg i Christie Lundquist. També ha ampliat formació estudiant Harmonia amb Monserrat Bellas, Direcció d’Orquestra amb Francisco Cabrelles, Direcció Coral en el Centre Cultural La Caprella de Lleida i Pedagogia Musical ORFF amb Jos Wuytack.

MESTRE I DIRECTOR
Ha sigut seleccionat per la Generalitat Valenciana per a impartir els cursos d’Especialització Musical per a Mestres d’Educació Primària. En l’actualitat és professor de Clarinet en el Conservatori Professional de Benidorm i en el Col·legi Cooperativa Almedia de Callosa d’en Sarrià. Des de l’any 1999 és director de l’Orquestra de Pols i Pua de la Societat Filharmònica Alteanense.